Dnia 6 czerwca w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie odbyło się spotkanie z autorem książki pt.” Kujawy Zachodnie w Powstaniu Wielkopolskim”- Wojciechem Paluszyńskim. Autor- pasjonat powstańczego zrywu, długoletni prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, zasłużony członek Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, zapoznał słuchaczy z jej zawartością, odniósł się do źródeł, z których korzystał przy pisaniu pracy, a także odpowiadał na pytania uczestniczących w spotkaniu miłośników historii. Na zakończenie spotkania, złożono kwiaty i zapalono znicz pod pomnikiem Uczestników Zrywu Powstańczego 1918-1919 na szlaku oswobodzenia Ziemi Kujawskiej. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

Kategorie: Aktualności