Wystawa fotografii: ZŁOTA ERA ISLAMU, wystawa edukacyjna, 13-23.10.2009r.

Dorobek Naukowy, Techniczny i Kulturowy Cywilizacji Muzułmańskiej”. Zapraszamy wszystkich do Centrum. Wystawę można oglądać do 23 października 2009r. w godzinach 9-15. Muzułmańscy artyści i poeci, książęta i robotnicy, wspólnie stworzyli wyjątkową kulturę, która bezpośrednio i pośrednio wpłynęła na społeczeństwa zamieszkujące Więcej…