Dnia 21 września ogłaszamy konkurs na najlepszy plakat, związany z tematyką antywojenną. Uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Jest to konkurs związany z 21 września, czyli z Międzynarodowym Dniem Pokoju. Skierowany jest do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Technika oraz format pracy dowolny. Jak wiadomo pokój jest wspólnym pragnieniem wszystkich narodów świata. Tak więc Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981r. Dzień ten to wyjątkowa sposobność do skupienia się na działaniach niosących pokój, a także do ruchów na rzecz zaprzestania przemocy. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Prace należy składać do 21 października.