Impulsem i zachętą do utworzenia Centrum oraz nadania mu imienia Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al Sauda stała się, przeprowadzona w styczniu 2005r. w stolicy Królestwa Arabii Saudyjskiej Rijadzie, operacja rozdzielenia dotkniętych przez los dwóch małych mieszkanek Janikowa- Olgi i Darii Kołacz. Bliźniaczki zrośnięte były dolnym odcinkiem kręgosłupa i końcowym fragmentem przewodu pokarmowego. O historii janikowskich sióstr arabscy lekarze dowiedzieli się po przeczytaniu w internecie notki, umieszczonej tam przez wujka dziewczynek, Roberta Kasznię. Król Abdullah natychmiast kazał zaprosić Darię i Olgę na operację. Kilkunastogodzinna operacja pod kierunkiem prof. Abdullaha Al- Rabreeah została przeprowadzona w styczniu 2005 roku i zakończyła się całkowitym sukcesem. Wszelkie koszty operacji, rehabilitacji a także transportu i pobytu bliźniaczek oraz ich matki i polskiego lekarza w Arabii Saudyjskiej pokrył Król Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud. Operacja uświadomiła wszystkim, którzy śledzili jej przebieg, iż najważniejsze wartości ogólnoludzkie nie mają granic i są jednakowo odczuwalne pod każdą szerokością geograficzną- przyznał wówczas Jacek Duma, wiceburmistrz Janikowa. 11 lutego 2005 roku Rada Miejska w Janikowie postanowiła nadać Honorowe Obywatelstwo Gminy Janikowo Jego Królewskiej Wysokości Abdullahowi Bin Abdulazizowi Al Saud. Był to pierwszy taki przypadek w historii Janikowa. Historia janikowskich bliźniaczek rozpoczęła współpracę Janikowa z królestwem Arabii Saudyjskiej. Rozdzieliliśmy bliźniaczki, ale przybliżyliśmy Polskę i Arabię Saudyjską. Daria i Olga stały się małymi ambasadorkami naszej przyjaźni- powiedział prof. Al-Rabeeah podczas odwiedzin bliźniaczek w sierpniu 2005. Profesor został wtedy uhonorowany najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Prezydenta RP cudzoziemcom- Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W Janikowie pojawił się wówczas pomysł trwałego uhonorowania szlachetnego gestu Króla przez nadanie imienia placówce, która będzie kontynuowała zainicjowane kontakty. Niespełna miesiąc później Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al-Sauda. Dla powstania Centrum bezcenne okazało się ogromne wsparcie finansowe ze strony Króla Arabii Saudyjskiej. Jeszcze w listopadzie 2005 delegacja władz Janikowa otrzymała w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie czek na sumę 300 tys. dolarów na cel budowy przyszłego Centrum. Dzięki tej pomocy ruszyła odbudowa i rekonstrukcja dawnej szkoły przeznaczonej na siedzibę przyszłego Centrum. Niespełna dwa lata później Król Arabii Saudyjskiej ponownie zaskoczył włodarzy i mieszkańców Janikowa. Arabscy goście wizytujący postęp prac na terenie budowy obiektu przekazali władzom miasta ponownie kwotę 300 tys. dolarów, przeznaczoną tym razem na wyposażenie przyszłej siedziby Centrum. Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji odbyło się 28 sierpnia 2008 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele ambasady Arabii Saudyjskiej w Polsce. Jego Ekscelencja, Pan Ambasador Dr Nasser A. Albraik dokonał wówczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy, na której w trzech językach- polskim, angielskim i arabskim zapisano nadanie imienia Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al- Sauda dla otwieranej instytucji.

Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Strażnik Dwóch Meczetów. Jeden z wielu synów Abd al-Aziz ibn Sauda, twórcy i od 1932r. króla Arabii Saudyjskiej. Urodził się 1 sierpnia 1924r.w Rijadzie i otrzymał wykształcenie na dworze królewskim. Po objęciu tronu przez Króla Fahda (1982r.) został wyznaczony na następcę tronu, wicepremiera i szefa polityki zagranicznej. Od 1996r. pełnił funkcje regenta i de facto kierował krajem, po tym jak udar mózgu uczynił Króla Fahda niezdolnym do sprawowania funkcji. Wstąpił na tron po śmierci brata 3 sierpnia 2005r. Jeszcze w styczniu 2005r. sfinansował operację rozdzielenia i dalszą rehabilitację sióstr syjamskich Darii i Olgii Kołacz z Janikowa.

Cele i założenia

Idea i powstanie Centrum pojawiły się w Janikowie tuż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Stałe poszerzanie kontaktów i kierunków współpracy pomiędzy naszym krajem a Europą i światem pozaeuropejskim stawia przed samorządem lokalnym nowe wyzwania. Kontakty i współpraca z partnerami zagranicznymi także na płaszczyźnie lokalnej charakteryzują rozwój dzisiejszej Europy i świata. W tym kontekście bezcenne jest upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie, kształtowanie postaw dialogu, tolerancji, otwartości na współpracę, zrozumienia dla innych kultur i religii. Dla realizacji tych właśnie zadań powstało Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al-Sauda. Placówka ta ma być łącznikiem między naszym regionem a kulturami zamieszkującymi najdalsze zakątki globu. Chcemy, aby powstające Centrum było miejscem, w którym dzieci, młodzież i osoby dorosłe nie tylko z terenu gminy Janikowo, mogły poszerzać swoje wiadomości. Liczymy także, iż działalność Centrum będzie polegała na organizacji różnego rodzaju spotkań, wystaw, seminariów i innych okolicznościowych imprez – tłumaczą włodarze Janikowa. Powstałe Centrum ma rozszerzyć dotychczasową działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie. Statutowe zadania tej instytucji zostały zawarte w uchwale o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji, z dnia 16 września 2005 roku: – upowszechnianie znajomości dorobku kulturowo- cywilizacyjnego narodów Świata – promowanie dialogu międzycywilizacyjnego – kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, otwartości i współpracy oraz zrozumienia dla innych kultur i religii – nawiązywanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi celem realizacji zadań statutowych Centrum, w tym w szczególności organizowanie spotkań, seminariów, okolicznościowych wystaw i ekspozycji, nauczania języków obcych, a także międzynarodowej wymiany młodzieży i przedstawicieli innych środowisk

Lokalizacja

Siedzibą Centrum jest odnowiony budynek pierwszej szkoły w Janikowie. Janikowo znajduje się około 12 kilometrów na zachód od Inowrocławia, położone jest przy linii kolejowej Inowrocław- Poznań. Budynek Centrum znajduje się tuż przy wylocie drogi powiatowej Janikowo- Tupadły i bezpośrednio sąsiaduje ze stacją kolejową, co jeszcze bardziej ułatwia dojazd.