Dorobek Naukowy, Techniczny i Kulturowy Cywilizacji Muzułmańskiej”. Zapraszamy wszystkich do Centrum. Wystawę można oglądać do 23 października 2009r. w godzinach 9-15.

Muzułmańscy artyści i poeci, książęta i robotnicy, wspólnie stworzyli wyjątkową kulturę, która bezpośrednio i pośrednio wpłynęła na społeczeństwa zamieszkujące każdy kontynent
Wystawa została zorganizowana przez Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, w ramach Projektu realizowanego przez Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu (jednostka powołana przez MSKK).