W czasie warsztatów przeprowadzonych przez studentów socjologii UMK rozmawiano na następujące tematy: 1. Wstęp 2. Definicja reklamy i jej rodzaje. 3. Produkt placement, jako forma ukrytego przekazu. 4. Reklamy współczesne i dawne. 5. Opinia Polaków o reklamach w świetle badań CBOS – u. 6. Ustawa o nieuczciwej konkurencji a reklama (przykłady reklam niezgodnych z przepisami). 7. Komisja etyki reklamy oraz reklamy przez nią wycofane. 8. Definicja reklamy społecznej. 9. Różnice między reklamą społeczną a komercyjną. 10.Marketing społeczny. 11.Koncepcja 4P w marketing mix – Jerome McCarthy. 12.Efekt wyparcia. 13.Typy kobiet w reklamie.

Kategorie: Aktualności