W miniony piątek, 7 maja br. w Centrum odbyły się warsztaty pt. „Media i manipulacja- trening krytycznego myślenia” prowadzone przez mgr Annę Kławsiuć-Zduńczyk oraz dr Katarzynę Stankiewicz. W zajęciach uczestniczyli uczniowie janikowskiego gimnazjum pod opieką nauczyciela mgr Wiesława Kiliana.

Warsztaty dotyczyły następujących zagadnień: 

1.Analiza informacji prasowej – treści przekazu, – źródło informacji, – rzetelność informacji, – sposób przekazu. 2.Kreowanie reklamy i analiza jej elementów – słowo a obraz, – hasła reklamowe, – storna wizualna reklamy.3.Reklama telewizyjna – produkt, bohater, odbiorca. 4.Środki perswazji i manipulacji – wybiórczość, fragmentaryczność, „sensacyjność”, „pozorna informacyjność”, odwoływanie się do autorytetu. 5. Zasady krytycznego odbioru mediów

Kategorie: Aktualności