Centrum Promocji Dialogu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.: „ŚWIAT TOLERANCJI – NASZYM ŚWIATEM” – „Człowiek innego koloru skóry, wyznania i kultury – to nie znaczy gorszy ode mnie”.

Cel konkursu:- przybliżenie dzieciom i młodzieży tematu tolerancji;
– zwrócenie uwagi na bogactwo wielokulturowości i wartości płynące z tolerancji: pokój, przyjaźń, różnorodność środowiska kulturowego, pozytywne nastawienie w stosunku do innych ludzi, dbałość o najbliższe otoczenie;
– umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego;
– rozwijanie kreatywności.

Uczestnicy:

– uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI);
– uczniowie gimnazjum.

Forma prac:

– uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A3;
– kompozycja płaska wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp).

Warunki uczestnictwa:

– prace należy złożyć do dn. 15.04.2011 roku w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie lub w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26;
– prace należy opisać: załączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, wiek, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

Prawa organizatora:

– wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora;
– najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane w galerii Centrum Promocji Dialogu w Janikowie.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!!!