Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali znanego jako Deklaracja Schumana przez Roberta Schumana 9 maja 1950. Dzień ten czasami, dla odróżnienia z Dniem Rady Europy, jest nazywany Dniem Unii Europejskiej. Nie jest to jednak poprawna nazwa, gdyż według uchwały Parlamentu Europejskiego dzień ten jest nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich oficjalnych dokumentach i materiałach UE.

W związku z dniem 9 maja, w Centrum Promocji Dialogu zorganizowano „Dzień Europy”. Dzieci z kółka teatralnego i plastycznego z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, uczestniczyły w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach na temat Unii Europejskiej. Celem zajęć było kształtowanie świadomości europejskiej oraz upowszechnianie idei zjednoczenia Europy.

Dzieci z kółka teatralnego, prowadzonego przez panią Izabelę Przygodę, zaprezentowały przedstawienie z okazji dnia europejskiego. Ukazały Polskę i zjednoczone kraje na tle mapy Europy. Przedstawiły także scenki tematyczne z greckich mitów.

Wspólne zabawy i quizy, tworzenie flag państw unijnych oraz malowanie na wielkim arkuszu „Kolorowej Europy” przybliżyły uczestnikom tematykę związaną z Unią Europejską. Uczestnicy, na zakończenie zajęć otrzymali liczne nagrody i upominki za aktywny udział w warsztatach.