Europejski Instytut Edukacji ENGRAM zaprasza dzieci z 4,5 i 6 klasy szkoły podstawowej do udziału w warsztatach pt. „Superpamięć na czterech łapach”, które odbędą się w siedzibie Centrum Promocji w Janikowie dnia 13.08.2011 r. o godz. 10:00

„Superpamięć na czterech łapach”to warsztaty skierowane dla dzieci z 4,5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Głównym celem jest zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego kontaktu z psem przy wykorzystaniu technik pamięci tj. piktogramy. Dodatkowo dzieci w ramach warsztatów poszerzą swoją wiedzę z zakresu różnorodności ras psów oraz ich pierwotnego przeznaczenia, co ma uzmysłowić dzieciom , że znajomość pochodzenia psa jest ważna, by zrozumieć zachowanie psa na co dzień. W trakcie warsztatów dzieci w praktyce wykorzystują techniki pamięci zw. symbolami i spinaczami. 

Czas trwania warsztatów: ok. 120 minut

Szczegółowy program:

1.Sprawy organizacyjne;

2.Ćwiczenia integrujące uczestników warsztatów;

3.Ćwiczenia rozwijające kreatywność;

4.Poznanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem poprzez rysowanie piktogramów;

5.Poznanie ras i pierwotnego przeznaczenia wybranych ras za pomocą technik spinaczy i symboli;

6.Podziękowanie za spotkanie.

Udział psa:

Warsztaty prowadzone są z udziałem psa. Pies na początku zajęć wita się z uczestnikami. Podczas zajęć rozwijających kreatywność pies jest swojego rodzaju „stoperem”, który daje sygnał rozpoczynający mierzenie czasu oraz zakończenie. Bierze udział w ocenianiu prac oraz jest głównym bohaterem części przedstawiającej bezpieczny kontakt z psem. Na zakończenie zajęć w podziękowaniu dzieciom za udział w warsztatach pokazuje sztuczki. 

Informacja o trenerze:

Trenerem prowadzącym zajęcia jest Paulina Maria Łyk -psycholog, pedagog, doradca zawodowy i kynoterapeuta. Trener szybkiego czytania i technik pamięciowych. Prowadzi również treningi z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych oraz warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego głównie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Interesuje się kynoterapią i wykorzystaniem psów jako dodatkowy motywator w treningach kompetencji społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.

Warunek uczestnictwa w zajęciach:

Udział w zajęciach dla dzieci jest bezpłatny. Warunkiem udziału są wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 500225923 lub 663-202-241 oraz spełnione kryterium wieku (4-6 klasa).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kategorie: Aktualności