Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie oraz Centrum Promocji Dialogu w Janikowie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym: „BARWY ŚWIATA W OBIEKTYWIE”.

Tematyka prac:

Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwego piękna krajobrazu i przyrody otaczającego nas świata. Prace powinny charakteryzować się niepowtarzalnością.

Cel konkursu:

– Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu fotograficznego;
– Rozwijanie kreatywności;
– Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako formy sztuki.

Uczestnicy:

– uczniowie szkół podstawowych;
– uczniowie gimnazjum;
– osoby chcące wziąć udział w konkursie.

Forma prac:

Uczestnicy konkursu mogą nadesłać max. 3 fotografie w formacie 10×15 cm lub w większym formacie.

Warunki uczestnictwa:

– Interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej prace;
– Prace należy złożyć do 28.10.2011r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26 lub w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8;
– Fotografie należy opisać na odwrocie: załączyć kartkę z tytułem zdjęcia, imieniem, nazwiskiem, wiekiem, nazwą placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz z numerem kontaktowym;
– Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

Prawa organizatora:

– Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora;
– Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora:
* MGOK (www.mgok.janikowo.com),
* Centrum Promocji Dialogu (www.centrum.janikowo.eu);
– Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone i wyeksponowane w galerii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie;
– Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w Centrum Promocji Dialogu w dniu 27.11.2011r. podczas spotkania z podróżnikiem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!