W poniedziałek dn. 30.01 br odbyło się spotkanie Gimnazjalistów pod opieką Pani mgr Katarzyny Pniewskiej z europejskimi wolontariuszami z Wojewódzkiej Komendy OHP z Torunia.

Giorgi i Jochen realizują w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Toruniu wspólnie z młodzieżą projekt Wolontariatu Europejskiego pt. „Razem”. Wolontariat Europejski (EVS) w ramach Programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w Działaniu” – to akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. 

Jeśli ktoś chciałby wyjechać za granicę i zaangażować się w pracę w projekcie Wolontariatu Europejskiego, który może trwać od 2 do 12 miesięcy może zgłosić się po więcej informacji do Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu przy ul. Poznańskiej 11/13 lub pisać na adres:
kujawsko-pomorska@ohp.pl z dopiskiem EVS.

Komenda Wojewódzka pełni rolę akredytowanej organizacji koordynującej, goszczącej i wysyłającej wolontariuszy.

Uczestnicy spotkania w Centrum mieli okazję w języku angielskim poszerzyć wiedzę na temat możliwości wyjazdu na projekt Wolontariatu Europejskiego. Spotkanie było także okazją do poznania kultury naszych zagranicznych Gości. Podczas wizyty w Centrum Gimnazjaliści pod kierunkiem naszych Gości rozwijali swoje umiejętności graficzne. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjemnej atmosferze.

Kategorie: Aktualności