Centrum Promocji Dialogu wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Janikowo do udziału w Gminnym Konkursie plastyczno – graficznym na wykonanie Jubileuszowej Kartki Pocztowej Miasta pod hasłem: „50-lecie Janikowa”. Serdecznie zapraszamy!!! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!! Szczegółowy regulamin dot. konkursu dostępny jest w rozwinięciu.

ORGANIZATOR:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda

CEL I TEMATYKA PRAC:
Tematem Konkursu jest wykonanie projektu plastyczno – graficznego kartki pocztowej pt. ”50- lecie miasta Janikowa”.

CELEM KONKURSU JEST:
– utwierdzenie w świadomości społeczeństwa znaczenie roku 2012 jako roku jubileuszowego (50-lecie Janikowa);
– umożliwienie uczestnikom zaprezentowanie swojego talentu plastyczno – graficznego;
– rozwijanie kreatywności;
– upowszechnianie i popularyzacja plastyki i grafiki;

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum z terenu miasta i gminy Janikowo; 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 15 czerwca 2012r.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Przesłany na konkurs projekt kartki plastyczno- graficznej należy przygotować zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
– wykonanie na sztywnym białym kartonie o wymiarach A4 (297mm x 210 mm) lub graficznie w formacie: jpg lub cdr – na płycie CD/DVD;
– wymiary kartki 148 mm x 105 mm, zgodnie z załącznikiem nr 1 (na samym dole strony) ;
– w projekcie należy umieścić napis: 50- lecie Janikowa;

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
– W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie zostały publikowane, jak również nie brały udziału w żadnym innym konkursie;
– Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;
– Interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej pracę;
– Prace należy złożyć w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8 lub w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26;
– Kartki pocztowe należy opisać na odwrocie: załączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem,adresem, nazwą szkoły, wiekiem a także z numerem telefonu kontaktowego;
– Kartki pocztowe nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

PRAWA ORGANIZATORA:
– Wszystkie projekty biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora;
– Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji kartki pocztowej w Internecie, informując o zaistniałym fakcie autorów.

WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU:
– Komisja Oceniająca podejmuje decyzję większością głosów.
– W każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjum) zostanie przyznana nagroda główna.
– Komisja Oceniająca zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
– Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronach internetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – www.mgok.janikowo.com oraz Centrum Promocji Dialogu www.centrum.janikowo.eu , a także drogą telefoniczną do końca czerwca br.
– Od decyzji Komisji nie ma odwołania.

NAGRODY W KONKURSIE:
– Na zwycięzców w każdej kategorii wiekowej czekają atrakcyjne nagrody.
– Najlepsze kartki pocztowe mogą zostać wykorzystane do wydania drukiem i wprowadzone do obiegu promocyjnego z nazwiskiem autora – niniejszy punkt dotyczy tylko i wyłącznie projektów graficznych wykonanych w formacie jpg lub cdr.
– Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Oficjalnych Obchodów Jubileuszu 50-lecia miasta w dniu 07 lipca 2012r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
– Przesyłając pracę na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu.
– Przesyłając pracę na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na publikację pocztówki w Internecie oraz wykorzystanie jej do wydania drukiem i wprowadzenia do obiegu promocyjnego z nazwiskiem autora.
– W sytuacjach wyjątkowych nie objętych niniejszym Regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji samodzielnie bez konsultacji z uczestnikami Konkursu. 
– Dodatkowe informacje dot. Konkursu dostępne są pod nr tel. 663-202-241