Centrum Promocji Dialogu w Janikowie wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszają uczniów klas gimnazjum z terenu miasta i gminy Janikowo do udziału w konkursie plastycznym pt.”Obrazy Kultury Europejskiej – Europa widziana oczami gimnazjalisty…”. Serdecznie zapraszamy!!! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!! Szczegółowy regulamin dot. konkursu dostępny jest w rozwinięciu.

ORGANIZATOR:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda 

CEL I TEMATYKA PRAC:
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. ,,Obrazy kultury europejskiej”- Europa widziana oczami gimnazjalistów…

CELEM KONKURSU JEST:
– rozpowszechnienie wiedzy o krajach europejskich;
– zwrócenie uwagi na tradycje kulturowe poszczególnych krajów;
– rozwijanie kreatywności;
– upowszechnianie i popularyzacja plastyki.

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum z terenu miasta i gminy Janikowo;

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 28.09.2012r.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Przesłane na konkurs prace plastyczne należy przygotować zgodnie z poniższymi wymaganiami:
– wykonanie na sztywnym białym papierze w formacie A4 lub A3; 
– kompozycja płaska.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie zostały zgłoszone, jak również nie brały udziału w żadnym innym konkursie; 
– każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową; 
– interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej pracę; 
– prace należy złożyć w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8 lub w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26
– prace plastyczne należy podpisać na odwrocie – do prac należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, adresem, nazwą szkoły, wiekiem a także z numerem telefonu kontaktowego; 
-prace plastyczne nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

PRAWA ORGANIZATORA:
– wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora;
– najlepsze prace zostaną wyeksponowane w galerii Centrum Promocji Dialogu w Janikowie.

WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU:
– komisja oceniająca podejmuje decyzje większością głosów; 
– w kategorii – (gimnazjum) zostaną przyznane 3 nagrody główne; 
– Komisja Oceniająca zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród; 
-ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronach internetowych Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – www.mgok.janikowo.com oraz Centrum Promocji Dialogu www.centrum.janikowo.eu, a także drogą telefoniczną do dnia 05.10.2012r.
– od decyzji komisji nie ma odwołania.

NAGRODY W KONKURSIE:
– na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody;
– wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas spotkania z podróżnikiem w październiku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
– przesyłając pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów konkursu; 
– w sytuacjach wyjątkowych nie objętych niniejszym Regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji samodzielnie bez konsultacji z uczestnikami konkursu; 
– niniejszy Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:www.centrum.janikowo.eu
– dodatkowe informacje dot. konkursu dostępne są pod nr tel. 663-202-241