Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Partner” wraz z Gminą Janikowo pomyślnie zakończyło projekt pn. „Dla Seniorów koalicja – nowoczesność i tradycja”, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Realizacja projektu trwała od listopada 2012 do 31 maja 2013 roku. Z zajęć skorzystało 87 osób w wieku powyżej 60 lat oraz dodatkowo przeszkolono komputerowo 25 osób. 

W ramach działań projektowych Seniorzy wzięli udział w:
– szkoleniu komputerowym pn. „ICT a międzypokoleniowa komunikacja” (15 osób w ramach projektu oraz dodatkowo 25 osób z budżetu Gminy, zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu po 1,5h od listopada 2012 do maja 2013),
– zajęciach sportowo – rekreacyjnych: GIMNASTYKA dwie grupy po 15 osób (łącznie 30 osób), zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 45 minut, 
NORDIC WALKING – dwie grupy po 15 osób (łącznie 30 osób), zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu po 2 godziny,
– zajęciach kulinarnych – teoretyczne i praktyczne warsztaty z przygotowania potraw tradycyjnych ( 12 osób wzięło udział w 8 spotkaniach od listopada 2012 do maja 2013),
– spotkaniach z konsultantem ds. rozwoju osobistego.

Ponadto w ramach projektu dnia 11 maja 2013r. odbył się wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na przedstawienie kubańskiego zespołu baletowego pn. „La Ecuation. Mambo 3XXI. Folia. Pas de deux”. W wyjeździe uczestniczyło 45 osób z Gminy Janikowo. 

W ramach projektu także 8 osób wzięło udział w Konkursie Kulinarnym pn. „Smaki naszego regionu”.
I miejsce zajęła Pani Felicja Straszewska, która przygotowała „szarą zupę” z jaj,
II miejsce zajął Pan Bronisław Mreła, który przygotował potrawy z gęsi,
III miejsce zajęła Pani Jadwiga Bagrowska, która przygotowała potrawę o nazwie „Garus”.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

Kategorie: Aktualności