W minioną niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie wystawy eksponatów połączone z prelekcją kpt. Józefa Gawłowicza pt.: „Sztuka Islamu”.

Kapitan Józef Gawłowicz większą część życia spędził na morzu. Człowiek, który w swoich opowieściach oraz książkach przytacza liczne przykłady z życia ludzi morza. W większości są to Jego doświadczenia, które nabył podczas wieloletniej pracy na wszystkich oceanach naszego globu. 

Wystawa „Sztuka Islamu” jest kolejną formą dialogu pomiędzy Królestwem Arabii Saudyjskiej a Polską – Janikowem, poprzez udostępnienie zwiedzającym finezyjnej sztuki islamu nie realizującej się w malarstwie sztalugowym ani rzeźbie, ale we wspaniałym zdobnictwie przedmiotów metalowych i kaligrafii. 
Kolekcja zawiera kilkadziesiąt eksponatów różnych mistrzów islamskich oraz z różnych epok. Wyjątkiem jest wiedeńska miniaturowa rzeźba modlącego się muzułmanina ze względu na jego ekspresję artystyczną i religijną.

Kategorie: Aktualności