Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Centrum Promocji Dialogu w Janikowie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym: „Zimowy krajobraz w fotografii”

Tematyka prac:

– Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwego, zimowego piękna krajobrazu i przyrody otaczającego nas świata. 
– Prace powinny charakteryzować się niepowtarzalnością. 

Cel konkursu:

– Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego obcowania z naturą w czasie ferii zimowych poprzez fotografię;
– Odkrywanie piękna natury, rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości i kreatywności;
– Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu fotograficznego;
– Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako formy sztuki.

Uczestnicy:

– Uczniowie szkół podstawowych klas I-VI;
– Uczniowie gimnazjum;

Forma prac:

– Uczestnicy konkursu mogą przynieść max. 3 fotografie w wersji elektronicznej w formacie 10×15 cm lub w większym, zapisanym rozszerzeniu: jpg. lub cdr – na płycie CD/DVD.

Warunki uczestnictwa:

– Interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej prace;
– Płyty ze zdjęciami należy złożyć do 28.02.2014r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26;
– Do płyty ze zdjęciami należy: załączyć kartkę z tytułem zdjęcia,imieniem, nazwiskiem, wiekiem,nazwą placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz z numerem kontaktowym;
– Płyty ze zdjęciami przyniesione po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

Prawa organizatora:

– Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora;
-Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora: MGOK (www.mgok.janikowo.com), Centrum Promocji Dialogu (www.centrum.janikowo.eu);
– Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru – wręczeniu nagród;
– Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone albumami książkowymi i wyeksponowane w galerii Centrum Promocji Dialogu w Janikowie;

Serdecznie zapraszamy!!