Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Centrum Promocji Dialogu w Janikowie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Wyprawa moich marzeń”.

I. Organizator
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda 

II.Tematyka prac
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „ Wyprawa moich marzeń”.

III. Cele konkursu
– rozpowszechnienie wiedzy o krajach i różnych zakątkach świata;
– zwrócenie uwagi na tradycje kulturowe różnych krajów;
– podzielenie się ze społeczeństwem wyobrażeniami na temat wymarzonej wyprawy;
– rozwijanie kreatywności;
– upowszechnianie i popularyzacja plastyki.

IV. Uczestnicy konkursów
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Janikowo; 

V. Termin składania prac
Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 06 marca 2015r

VI. Zasady uczestnictwa 
– w konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie zostały zgłoszone, jak również nie brały udziału w żadnym innym konkursie; 
– każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową; 
– interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej pracę;
– prace należy złożyć w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8 lub w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26;
– prace plastyczne należy podpisać na odwrocie – do prac należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, adresem, nazwą szkoły, wiekiem a także z numerem telefonu kontaktowego; 
-prace plastyczne nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 

VII. Kryteria oceniania prac plastycznych
– technika wykonanej pracy,
– poziom plastyczny pracy,
– inwencja włożona w wykonanie pracy,

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 22 marca 2015r.

2.Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w dwóch kategoriach:
Kategoria I – Uczniowie szkól podstawowych; klasy I-III
Kategoria II – Uczniowie szkól podstawowych; klasy IV-VI 

3.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda oraz na naszym profilu na facebooku http://www.facebook.com/Centrum.Janikowo

4.Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

5.Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora- www.centrum.janikowo.eu oraz na naszym profilu na Facebooku.

7. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora, na Facebooku, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną.

Serdecznie zapraszamy! Czekają atrakcyjne nagrody!