Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji w Janikowie zaprasza dzieci z kl. I-VI z gminy Janikowo do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

1. Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda

2. Tematyka prac: Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Inni, a jednak tacy sami”, polegającej na przedstawieniu mieszkańca innego kraju na świecie z charakterystycznymi elementami wybranego regionu.

3. Cele konkursu: – rozbudzenie zainteresowania kulturą różnych regionów świata, – kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowej, – rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu. – zachęcanie dzieci do rozwijania swoich pasji i zainteresowań podróżniczych – rozwijanie wrażliwości estetycznej

4. Format prac: Prace plastyczne na papierze w formacie A4 lub A3 – rysowanie, malowanie, wyklejanie lub inne. 

5.Uczestnicy konkursów: Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Janikowo. 

6. Termin składania prac: Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 05 kwietnia 2016r. 

7. Zasady uczestnictwa: – w konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w żadnym innym konkursie; – każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową; – interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej pracę; – prace należy złożyć w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8 lub w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26; – prace plastyczne należy podpisać na odwrocie – do prac należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, adresem, nazwą szkoły, wiekiem a także z numerem telefonu kontaktowego; -prace plastyczne dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 

8. Kryteria oceniania prac plastycznych: walory artystyczne i estetyczne pracy, pomysłowość i kreatywność, samodzielność wykonania pracy 

9. Rozstrzygnięcie konkursu:

Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w dwóch kategoriach: Kategoria I – Uczniowie szkół podstawowych; klasy I-III Kategoria II – Uczniowie szkół podstawowych; klasy IV-VI 

– Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji www.centrum.janikowo.eu oraz facebook.com/Centrum.Janikowo, a także na stronie internetowej www.mgok.janikowo.com i www.facebook.com/MGOK.Janikowo – Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora. – Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych. – Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora- www.mgok.janikowo.com, www.centrum.janikowo.eu oraz na profilach na facebooku. – Wręczenie nagród laureatom nastąpi dnia 10.04.2016r. o godz. 16:00 podczas spotkania z podróżnikiem w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8.

Serdecznie zapraszamy!