English Camp po raz trzeci w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie!

English Camp– to obozy z Native Speaker`ami, które odbywają się w 17 europejskich krajach. Organizowany przez młodzież, dla młodzieży przy współpracy ze Stowarzyszeniem Fala, wypełniony zabawą, sportem, relacjami i refleksją na temat Boga.

Głównym celem obozu było umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w kursie języka angielskiego, opartych o najwyższej jakości materiały i praktyki edukacyjne.

Oprócz nauki, wycieczek i różnorodnych warsztatów, gier i zabaw, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach mających na celu:

– wzmacnianie wiary we własne możliwości;
– współpracy w grupie;
– niwelowanie stresu;
– obniżenie poziomu agresji;
– poznawanie innych kultur;
– pobudzanie do odkrywania pasji i zainteresowań;
– promowanie chrześcijańskiego stylu życia.

Wszystkie wymienione cele miały za zadanie zwiększyć motywację dzieci do nauki i pracy nad sobą oraz umocnić w przekonaniu, że ciężka praca przynosi pozytywne efekty. Wierzymy, że ta inicjatywa zapewnia dzieciom równy start w dorosłe życie.

Kategorie: Aktualności