W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Centrum Promocji Dialogu w Janikowie ogłasza konkurs plastyczny pt. „Gdzie jest Mikołaj?”

Regulamin Konkursu Plastycznego „Gdzie jest Mikołaj?”

1. Organizator:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda

2. Tematyka prac:

Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Gdzie jest Mikołaj?”, polegającej na przedstawieniu postaci Świętego Mikołaja przyłapanego na dostarczaniu prezentów w Twoim domu. 

3.Cele konkursu:

-popularyzacja oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych;
-rozbudzenie inwencji twórczej i wyobraźni dziecka;
-promocja dorobku kulturowego;
-rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

4. Format prac: 

Prace plastyczne na papierze technicznym w formacie A4 lub A3. Technika malarska lub rysunkowa. 

5.Uczestnicy konkursów:
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, kl. „O” oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Janikowo. 

6. Termin składania prac:

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 7 grudnia 2017r.

7. Zasady uczestnictwa:

– w konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w żadnym innym konkursie;

– każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;

– interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej pracę;

– prace należy złożyć w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8;

– prace plastyczne należy podpisać na odwrocie. (imię, nazwisko, adres, szkoła, wiek, numer telefonu opiekuna)

-prace plastyczne dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

8. Kryteria oceniania prac plastycznych:

-walory artystyczne i estetyczne pracy,

-zgodność pracy z tematem konkursu,

-pomysłowość i kreatywność,

-samodzielność wykonania pracy

9.Rozstrzygnięcie konkursu:

Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w następujących kategoriach:
Kategoria I – Dzieci przedszkolne, kl.”O”
Kategoria II- Uczniowie szkół podstawowych; klasy I-III
Kategoria III- Uczniowie szkół podstawowych; klasy IV-VI
-Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MGOK w Janikowie www.mgok.janikowo.com i profilu fb facebook.com/MGOK.Janikowo , a także na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji www.centrum.janikowo.eu oraz facebook.com/Centrum.Janikowo w dniu 18 grudnia 2017r. 
-Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
– Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
– Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej – www.centrum.janikowo.eu oraz na profilach na facebooku.
O dokładnym terminie wręczenia nagród poinformujemy na stronie internetowej.
Serdecznie zapraszamy!