Dnia 21 września 2019 roku w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie oraz w świetlicy na terenie ogrodów działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Stokrotka” w Janikowie, rozpoczęła się realizacja projektu „OKULAR” – Kujawska Szkoła Liderów Aktywności Lokalnej (LAL).

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 32 osób defaworyzowanych i osób z ich otoczenia.

Uczestnicy biorą udział w rożnego rodzaju zajęciach rękodzielniczych, kulinarnych i animacyjnych. Zdobywają także wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz organizacji wolontariatu. Inspiracje do dalszych działań znajdują również w trakcie wizyt studyjnych. Przez cały czas trwania projektu mogą korzystać z konsultacji psychologicznych i animacyjnych.

Do tej pory wykonali już wiele prac rękodzielniczych m.in. karmniki dla ptaków, które przekazane będą do janikowskich szkół i przedszkoli. Zorganizowany został również kiermasz działkowca podczas, którego zarówno uczestnicy projektu jak i społeczność Janikowa mogli wymienić się zbędnymi przedmiotami przydatnymi w pracy w ogrodzie. Koordynatorem projektu jest Agata Marciszewska ze Stowarzyszenia Inicjatywnego „OKULAR”.

Kategorie: Aktualności