Dnia 7 października br. w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie rozpoczęła się druga edycja projektu pt. „Bezpłatne szkolenie komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. 
W kursie bierze udział 30 osób z gminy Janikowo. Każdy Uczestnik, rozpoczynając udział w projekcie, otrzymuje materiały pomocnicze w postaci długopisu, notesu oraz pendrive’a, dostępne są również materiały edukacyjne. Po ukończeniu zajęć dydaktycznych każdy z seniorów otrzyma na własność tablet, który umożliwi praktyczne wykorzystanie oraz doskonalenie nabytych umiejętności.
Prowadzącą szkolenie jest Pani Donata Jaszczak.

Kategorie: Aktualności