Dnia 10 marca 2021 roku w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie rozpoczął się projekt -Centrum Aktywności Seniora (CAS).

Centrum Aktywności Seniora  zlokalizowane jest w trzech punktach w gminie Janikowo: w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie, w świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie i Kołodziejewie.  Głównym celem Centrum  jest aktywizacja osób starszych. Dzięki temu Seniorzy  rozwijają swoje zainteresowania i pasje. CAS  działa w trzech sferach. Pierwsza z nich to obszar aktywności intelektualnej, czyli poszerzanie wiedzy seniorów z różnych dziedzin poprzez wykłady czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Kolejna sfera dotyczy aktywności fizycznej.  Ostatni zakres działań obejmuje aktywność społeczną seniorów.
Seniorzy aktywnie uczestniczą w warsztatach kulinarnych, komputerowych, muzycznych, animacyjnych, sportowych, prozdrowotnych,  zajęciach z rękodzieła i wizażu.
Wykwalifikowana kadra trenerów i instruktorów dokłada wszelkich starań aby zajęcia były ciekawe i atrakcyjne dla wszystkich Seniorów.”
Koordynatorem CAS w gminie Janikowo jest Joanna Głuchowicz.

Kategorie: Aktualności