Od dnia 1 lipca 2021 roku w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie realizowany jest projekt Wakacyjnego Klubu Młodzieżowego OKULAR. Jest on prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatywne OKULAR, we współpracy z Gminą Janikowo, a także Centrum Promocji Dialogu w Janikowie. Przez okres wakacji, w wybrane dni, dzieci w wieku od 8 do 12 lat uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, muzycznych, animacyjnych, językowych, rękodzielniczych. Dzieci są objęte wsparciem doradcy zawodowego i psychologa. Zorganizowane zostały także wycieczki i zwiedzanie okolicy.

Kategorie: Aktualności